Verksamhetsbeskrivning

Värdegrund


Verksamhetsbeskrivning


Målgrupp

Vi tar emot pojkar/unga män i åldern 16-19 år. Ungdom med psykosocial problematik, där det finns oro kring sin skolgång, sitt umgänge, och/eller hemmamiljö, samt har en icke fungerande skolgång eller meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi har hela Sverige som upptagningsområde.


Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé bygger vi på vår värdegrund. Den ska genomsyra vårt dagliga arbete. Med respekt för varandra och människans lika värde, våra värderingar, vårt engagemang och intresse för ungdomens utveckling.

Skärgårdens HVB erbjuder kvalitétssäkrad vård och behandling. Vi har avtal med S:t Lukas mottagning och har regelbunden personal- och verksamhetsutveckling. Vid behov tar vi in extern kompetens för att möta individen på bästa sätt i behandlingen.

Vi är en personalgrupp som trivs ihop och brinner för vår uppgift, att ge våra ungdomar en lugn, trygg och utvecklande miljö hos oss. Våra erfarenheter och med olika kompetenser ger en mångfald och även tydliga roller i behandlingen för våra ungdomar. Med ett salutogent förhållningssätt så vill vi utveckla ungdomen att ha egen vilja och nyfikenhet till dialog, för att utrycka sig och ta ansvar för sin egen utveckling.


Engagerad och kompetent personal

I vår verksamhet finns det kompetent personal som har ett brinnande engagemang och en drivkraft att utvecklas tillsammans med våra ungdomar och deras behov. Vi i personalgruppen har många års erfarenhet av arbete med

  • Ensamkommande ungdomar
  • Funktionshinder
  • Beteendestörningar / psykosocial problematik


Trygg och utvecklande miljö.

Det är ett lugnt villaområde med närhet till havet och fina promenadstråk, fiske, grillplats, samt annan fritidsaktivitet.

Fritid finns med som stark prioritering hos vår personal., med egna erfarenheter och intressen för bland annat föreningsliv och natur.

Att prioritera naturupplevelser med vår absoluta närhet till havet känns självklar. Att i föreningslivet eller på vårt gym/friskvårdsanläggning i centrala Bureå kunna träna fysiskt och hitta balans samt lugn i sin kropp. Med rätt kost, vila och träning kunna skapa en bra rutin och hitta ett välmående i en fungerande vardag. Vi tränar också med syfte att utveckla individens språk, självkänsla, nyfikenhet, skapa nya intressen, livslust, sociala kompetens och samspelet människor emellan.


Att uppmuntra till dialog

Vi visar vårt engagemang, och möter varje ungdom där det befinner sig och ser till vad var och en vill och kan göra med lösningsfokuserade samtal enskilt och i grupp. Vi har språkkunnig personal och vid behov kan vi ta samtalshjälp av tolk. Vi vill skapa delaktighet och fokusera på det positiva, se framåt på vad de kan istället för vad de inte kan är av central betydelse i behandlingen.

värdegrund


De centrala byggstenarna i vår värdegrund är

  • Människans lika värde
  • Respektera varandra
  • Delaktighet & engagemang
  • Professionalitet

Vår verksamhet bygger på att dessa byggstenar ska genomsyra allt vi gör i verksamheten.


Vi ska värna om varandra, se varje individ och ge utrymme för våra olikheter. Att respektera och ta hänsyn till andras erfarenheter och bemöta varandra med respekt och ödmjukhet. Att se individen bakom problembeteendet. Att bemöta individen med värdighet och att ta hänsyn till den boendes integritet, detta för att skapa trygghet och ge utrymme till beteendeförändring.


Vi har och visar förståelse för individen genom bland annat betydande rutiner samt flexibelt men ändå på ett strukturerat sätt att arbeta uppmuntrar till delaktighet i sin egen utveckling. Ge individen möjlighet och stöd att ta eget ansvar för sin vardag, sitt kamratskap och sin skolgång. Vi vill gemensamt utforma planering och veckoscheman för individen och underlätta till ett naturligt steg till självständighet.Vi följer verksamhetens riktlinjer i arbetet för en god arbetsmiljö för personal och ungdomar. Vi tar arbetet på allvar och förstår betydelsen i ungdomens individuella behandling, vilket bidrar till en förutsägbar och trygg miljö. Vi tar in extern kompetens vid behov och säkerställer vår behandlingsmetod med regelbunden personalutveckling via S:t Lukas mottagning.


Ett stort fokus ligger på att bygga upp förtroende och skapa trygghet för individen, genom en liten personalgrupp och med fyra ungdomsplatser finns alla förutsättningar att lyckas skapa en familjär känsla och trygghet. Vi vill skapa ett gott samspel mellan personal och ungdom, väcka lust till att lära, våga ta på sig nya utmaningar och vilja ta del av sin egen utveckling samt vara nyfiken på framtiden. Vi arbetar mycket efter att skapa känslan av sammanhang, en god planering och med en inriktning på hälsa, kost och sömn som ett betydande koncept.